Reunió Ordinària

Benvolgut soci / benvolguda sòcia,
Amb aquesta carta us convoquem a la propera reunió ordinària de l’Associació, que tindrà lloc el proper dissabte 19 de febrer de 2011, a les 17h. a la sala de la Societat “La Concòrdia”.
L’ordre del dia previst és el següent:

1.     Lectura de l’acta anterior (2007)
2.     Estudi i aprovació si procedeix dels comptes
3.     Resum d’activitats 2008-2010
4.     Propostes d’activitats per 2011
5.     Renovació de la Junta
6.     Precs i preguntes
Moltes gràcies per la vostra atenció,

Cantallops Acció Cultural


Lloc web:                            http://cantallopsacciocultural.blogspot.com/
Adreça electrònica:                    caccultural@gmail.com